Långt kvar till ny flyktingpolitik i EU

MIGRATION. EU-kommissionen har tagit ett första, försiktigt steg mot ett nytt asylsystem för EU. En del av planerna innebär bindande kvoter för att fördela asylsökande bland unionens länder. 

Men det är inga skarpa förslag som kommissionen har presenterat. Planerna ska nu diskuteras vidare bland medlemsländerna och i EU-parlamentet och först därefter ska kommissionen lägga fram mer detaljerade lagförslag.

Målet är att ersätta den så kallade Dublin-förordningen som innebär att man ska söka asyl i det första EU-land som man kommer till. Men det senaste årets flyktingkris visar att systemet inte har fungerat.

Dublinförordningen har satts ur spel då framförallt Grekland och Italien inte har mäktat med att ta emot och registrera de asylsökande som kommit till länderna. I stället har de fått passera för att ta sig vidare norrut inom EU. Det har i sin tur lett till en ojämn fördelning av asylsökande bland länderna, att flera länder har infört gränskontroller mot andra EU-stater och att Schengensystemet och den fri rörligheten för personer är ifrågasatt.

Login