L: För att möta framtidens utmaningar finns det bara ett svar – liberalism

DEBATT. Konservativa, nationalistiska och socialistiska politiker förenas i sin avsky mot det liberala samhället. Det liberala samhällsbygget är och förblir 2020-talets viktigaste uppgift, skriver Johan Pehrson (L).

Johan Pehrson (L)
Gruppledare, 1:e vice ordförande och riksdagsledamot


Det är en nydaningens tid på skilda områden, och även en sökandets tid efter andra linjer. I den pågående pandemin riskerar årtionden av demokratiska, sociala och frihetliga segrar att gå förlorade i smittans spår. Miljontals människors möjligheter pressas tillbaka, och slutenheten ökar.

Sverige, som exporterar mycket av vad våra företag och medarbetare skapar, påverkas extra hårt av nedstängd internationell handel och av brusten tillit. Därför måste vi alltid blicka utåt men med Sverige i centrum.

Vi ser hur auktoritära krafter nu stärker sina positioner. Utvecklingen under den nuvarande administrationen i USA förfärar. Kriget mot fakta, hetsen mot journalister och hatretoriken hotar själva demokratin. Allt detta sker mot bakgrund av en skenande massarbetslöshet, utbrett drogmissbruk och en ännu alltför närvarande rasism.

I Kina ser vi diktaturens inneboende tyranni. Det intensiva politiska förtrycket har systematiskt berövat miljarder människor deras mänskliga rättigheter, långt utanför statens egna gränser. Kinas övergrepp mot minoriteter och nära grannar såsom Hongkong och Taiwan måste fördömas.

Det liberala samhällsbygget

Denna illiberala utveckling leder bort från frihet och bort från välstånd. Konservativa, nationalistiska och socialistiska politiker förenas i sin avsky mot det liberala samhället och vi ser hur respektlösheten för rättsstatens principer ständigt når nya lägstanivåer.

För att bemöta dessa utmanande krafter behöver vi ha ett öppet och fritt sinne. Människors oro måste självklart tas på allvar, men vi måste alltid stå upp för demokrati, minoriteters rättigheter, jämställdhet och yttrandefrihet. Tillsammans med en stark marknadsekonomi, ett fokus på välfärdsstatens kärnuppgifter och en progressiv miljöpolitik säkrar vi vår gemensamma framtid. Det liberala samhällsbygget är och förblir 2020-talets viktigaste uppgift.

Pandemins konsekvenser

Samspelet mellan stat, region och kommun lämnar mycket att önska. Trots bristande ledarskap från regeringen har människor, inte minst inom vård och omsorg, gjort sitt yttersta för att rädda liv och minska lidande med knappa resurser – ja, de resurser som har funnits att tillgå.

Pandemin har inte bara slagit hårt mot hälsan utan även mot näringslivet och hushållens finanser. Sverige måste få en ekonomisk återstart. Företagsamhet, forskning och offentliga investeringar är svaret när vi nu upplever historiska inbromsningar i den globala ekonomin. Vi har redan sett hur företag har tvingats lägga omfattande varsel, och arbetslösheten stiger brant.

Vi liberaler har arbetat för att akut rädda så mycket som möjligt av jobb och företag och nu går vi över till mer långsiktiga investeringar i utbildning, forskning, infrastruktur, bostäder, individuell och nationell säkerhet. Det är med ett samlat grepp som vi kan peka ut vägen, skapa förutsättningar för nya jobb och se till att Sverige blir möjligheternas land. Det liberala uppdragets börda får inte bäras över marker med okänsliga händer eller med dogmer som rättesnöre.

Svaret är liberalism

Jag vägrar att ge efter inför den anstormningen av klass- och ytterlighetsriktningar eller vara åskådare till de fräna vindar av egoism, klassanda och despotism, som blåser fram över folket. I stället gäller det att söka vägar om Sveriges intressen i stort och balansera de skilda särintressena. Om vi låser fast oss i gamla tankemönster och fortsätter gräva djupa skyttegravar kommer friheten och självbestämningsrätten hämmas av andra krafter som underminerar samhällets liberala grundvalar.

Den liberala själen måste ständigt vara värmd av den glöd som har sitt ursprung från de gamla eldhärdar som givit människorna kraft att genom århundraden kämpa sig framåt och uppåt i tron på det godas seger. Det är för att hämma samhällets söndring, för att ge mod åt de trötta, för att ge hopp åt de tvivlande och förstärkt slagkraft åt de stridande som vi liberaler finns. Men först och främst därför att vi tror, att hur tiderna och uppgifterna än förändras så måste det på djupet hos oss finnas en outplånlig vilja, att i rättens och frihetens namn hålla samman om sant demokratiska strävanden till hela landets välfärd.

Ska Sverige kunna möta framtidens utmaningar finns det bara ett enda svar. Svaret är liberalism.

Forrige artikel S: Vi ger välfärden historiska tillskott S: Vi ger välfärden historiska tillskott Næste artikel Vision: Dags för en kommunreform Vision: Dags för en kommunreform
Tolv regeringsärenden får enig KU-kritik

Tolv regeringsärenden får enig KU-kritik

GRANSKNING. Regeringen kritiseras bland annat för hanteringen av Kallak och Preemraff samt återigen för flera fall av bristande informationshantering.

– Vi undrar om regeringen inte har tagit åt sig av tidigare uttalanden från KU:s sida, säger Karin Enström (M), ordförande KU till Altinget.