Så ska de nya riksrevisorerna jobba

UTNÄMNINGAR. KU föreslår tre generaldirektörer, Stefan Lundgren, SCB, Helena Lindberg, MSB och Ingvar Mattson, Statskontoret, till nya riksrevisorer. KU gör även ett ”medskick” till de tre om problemet med politiska granskningar.

Formellt ska riksdagen rösta om revisorerna, som sedan kan tillträda sina tjänster den 15 mars, men det lär bli en odramatisk omröstning då KU:s ordförande Andreas Norlén (M) har velat nå bred samstämmighet i utskottet.

– Vi har varit helt överens, det har varit min ambition som ordförande att ha ett inkluderande arbetssätt, säger Andreas Norlén till Altinget.

Utskottet har på olika sätt tagit fram en lista på över 90 kandidater. Sedan har utskottet sållat bland kandidaterna.

Login