Krysstrid i Centerpartiet och Liberalerna

KAMP. Räkningen av personkryss i EU-valet pågår för fullt. Det är i de två liberala partierna där hoppet fortfarande lever för kandidater att skrälla. Bäst till ligger Emma Wiesner (C).

Siffrorna i artikeln är från klockan 22.00 den 28 maj. Då hade 2688 av 6305 distrikt räknats.

Traditionellt sett brukar personkryssen kunna kasta om på EU-listorna. I de fyra senaste valen har totalt åtta parlamentariker kommit in enbart via kryss. I år kan bli första valet sedan 1995 då ingen klarar att kryssa sig in från icke-valbar plats. 

I skrivande stund är det framför allt i Centerpartiet som det väntar spännande timmar för kandidaterna. Där nosar listtrean Emma Wiesner på det andra C-mandatet. Att det första mandatet kommer att gå till Fredrick Federley står redan klart. Men Wiesner hotar på allvar Abir al-Sahlani.  

Login