Kritik mot regeringens planer om upphandling

AFFÄRER. Regeringen vill att företag som får kontrakt vid en offentlig upphandling ska uppfylla villkoren i kollektivavtal. Men planerna kritiseras av de borgerliga för att små företag stängs ute från en miljardmarknad.

Regeringen förbereder en ny lag om offentlig upphandling som bland annat innebär att villkoren i kollektivavtal ska vägas in vid en offentlig upphandling. Syftet är att den som vinner ett anbud vid en upphandling ska ge sina arbetstagare skäliga villkor och att konkurrensen inte snedvrids genom undermåliga anställningsvillkor. Målet är att sålla bort de företag som konkurrerar med låga löner och dåliga villkor.

Förslaget, i form av ett utkast till lagrådsremiss, får kritik från flera remissinstanser och det lär även bli strid kring det om regeringen fullföljer planerna i den proposition som senare ska läggas fram i riksdagen.

Vid den debatt som hölls i riksdagen under tisdagen var den borgerliga kritiken unison. De borgerliga betonade att lönedumpning och undermåliga avtal ska bekämpas. Men regeringens utkast till lag diskriminerar små företag som inte når nivåerna i ett kollektivavtal. Det betyder exempelvis att företag med bara en eller ett par anställda stängs ute från den marknad som den offentliga upphandlingen utgör. Och det kommer att leda till färre jobb i Sverige, något som de borgerliga inte tänker gå med på. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster för drygt 600 miljarder

Login