Kraftigt underskott väntar offentliga finanserna – mer än 300 miljarder back

PROGNOS. Ekonomistyrningsverket beräknar att det finansiella sparandet i offentlig sektor kommer att landa på ett underskott på 311 miljarder under 2020 och Maastrichtskulden väntas dra iväg en bra bit över skuldankaret.

Coronapandemin har slagit hårt mot ekonomin. BNP-minskning, nedgång i skatteintäkter i kombination med de åtgärder regering och riksdag har vidtagit kommer att kosta mycket för stat, kommuner och regioner. Sammantaget bedömer Ekonomistyrningsverket (ESV) att de offentliga finanserna kommer att göra ett underskott på 311 miljarder kronor under år 2020. Nästa år förväntas underskottet fortsatt uppgå till över 100 miljarder.

Det kommer enligt ESV:s prognoser att dröja till år 2023 innan det finansiella sparandet i den offentliga sektorn återigen börjar gå plus. Samtidigt är det stor osäkerhet kring prognoserna i dagsläget.

– Det råder väldigt stor osäkerhet. Men det vi kan konstatera är att vi tror att vi har det mesta fallet bakom oss och vi har i alla fall inte sett att det fortsätter gå utför, säger Ann-Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV, till Altinget.

Login