Kontract: Myndigheternas digitalisering bromsas i onödan

DEBATT. Svenska myndigheter sitter med föråldrade digitala plattformar som är dyra att underhålla. Det offentligas digitalisering måste effektiviseras för att göra nytta av våra skattepengar. Det skriver Kontracts Jesper Crusenborg. 

Jesper Crusenborg
Affärsområdeschef IT-styrning och systemtransformation, Kontract

Den senaste tiden har det offentligas it-kostnader och gamla it-system kommit upp i mediedebatten igen. Sveriges radio har bland annat rapporterat hur myndigheter begränsas av dyra it-system.

Ironiskt nog är en delförklaring just att svenska myndigheter varit duktiga på att tidigt digitalisera sina data och system – och nu sitter med föråldrade plattformar som är dyra att underhålla och som ofta utgör tekniska återvändsgränder.

Undermåliga inköpsarbeten

I kombination med en utbredd osäkerhet och en avvaktande hållning till genomgripande digitala transformationer har resultatet tyvärr blivit att offentlig verksamhet i Sverige haft lättare att hamna efter i den industrialiserade digitalisering som nu pågår, och på många håll har den nödvändiga utvecklingen i stället ”gått i stå”.

Ett symptom på dödläget är att användningsgraden av molnet är mycket låg och outsourcingen har avstannat, vilket enkelt uttryckt är två av de viktigaste globala digitaliseringsverktygen vi har att tillgå.

Roten till osäkerheten finner vi i undermåliga inköpsarbeten och en undermålig it-styrning, vilket även lyfts av regeringens expertgrupp för digitala investeringar.

Bygger egna system

Expertgruppen konstaterade i sin slutrapport hösten 2018 att många av myndigheterna som de granskat haft en ogrundad uppfattning om att staten har så speciella behov att det inte finns kommersiella system som kan tillgodose dem.

Det, tillsammans med bristande kunskaper i upphandling och avtalsskrivning för att bibehålla sitt oberoende, har lockat många myndigheter att bygga egna system utan tillräckliga resurser med konsekvensen att resurserna bara räcker till visst underhåll och ingen utveckling.

Saknar långsiktighet

Expertgruppen, precis som vi, noterar också bristen på it-styrning och det offentligas bristfälliga strategiska länk mellan verksamhet och it.

Ofta saknas det långsiktiga perspektiv i it-projekt, och de ses mer som fristående it-satsningar än som en del av verksamheten som ska styras av samma långsiktiga visioner som resten av organisationen.

Expertgruppen konstaterar att värdet av satsningen mycket oftare mäts i intern effektivitetsvinst än i vilket värde som it och verksamheten tillsammans levererar till medborgarna.

Medborgarna styrande

Det finns gott om exempel på myndigheter och andra offentliga organisationer som inte låtit sig skrämmas av juridisk snårighet kring hur molntjänster kan användas i offentlig sektor. Myndigheter som sett till att ha rätt kompetens för att genomföra inköp och upphandlingar och som låtit verksamheten och värdeleveransen till medborgarna vara styrande i it-projekten för att uppnå bästa möjliga resultat.

Vi har jobbat med flera av dem och expertgruppen poängterar det också i sin slutrapport.

"Digitalisering är inte något valbart"

Vi önskar oss därför mer samverkan och idéutbyte både mellan olika offentliga aktörer, men också mellan det privata och det offentliga för att sprida kunskaper, erfarenheter och lära av varandra. Vi får inte bygga en mur mellan det offentliga och det privata och tro att vi är fundamentalt olika bara för att vi har olika ägande.

Digitalisering är inte något valbart, det är oundvikligt. Det ligger i allas vårt intresse att accelerera en hållbar och effektiv digitalisering för att göra bästa nytta av våra skattekronor. De offentliga organisationerna behöver komma ur dödläget i digitaliseringen, lämna frågorna ”om” och ”när” och börja jobba med ”hur”.

Beslutskedja: En expertgrupp för digitala investeringar

13/6
2017
22/8
2018
20/9
2019

Forrige artikel "Höstens budgetproposition kommer vara viktigare än på länge" Næste artikel "Småföretagarnas riksförbund har missat poängen"