Könskvotering i bolag rycker närmare

JÄMSTÄLLDHET. Regeringen överväger nu att införa en könskvotering i börsbolag och statliga bolag. Enligt ett lagförslag som förbereds ska minst 40 procent av styrelseledamöterna vara av vardera kön senast år 2019.

Förslaget läggs fram i en promemoria från justitiedepartementet och det innebär att regeringen nu går vidare med sitt löfte i regeringsförklaringen hösten 2014 för att få en jämnare könsfördelning i bolagen.

Framsteg har gjorts men de är inte tillräckliga, menar regeringen som därför vill  göra lagändringar.

Förslaget omfattar runt 280 börsbolag samt ett femtiotal helägda statliga bolag. Enligt förslaget ska minst 40 procent av bolagets styrelseledamöter vara av vardera kön. Ett bolag som inte följer reglerna ska betala en sanktionsavgift. Den föreslås variera mellan 250 000 kronor och fem miljoner kronor per år, beroende på bolagets storlek. Ett bolag som inte heller följande räkenskapsår uppfyller kravet kan drabbas av en ny sanktionsavgift.

Login