Kommunerna får tydligare ansvar i kamp mot extremism

TERRORBEKÄMPNING. Före detta M-ministern Hillevi Engström blir ny nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Samtidigt får hon i uppdrag att fastställa vilket ansvar som kommunerna har i frågan.

Samordnare mot våldsbejakande extremism har hamnat i hetluften dels till följd av utvecklingen med flera terrorattacker i Europa på senare och att det varit europeiska medborgare som tränats i IS-läger som återvänt till Europa och utfört attackerna, dels till följd av turerna kring förra samordnaren Mona Sahlin.

Sahlin avgick efter tidningen Expressens avslöjande om att hon förfalskat intyg om en medarbetares inkomst för att denne skulle kunna köpa en bostadsrätt. En förundersökning om osant intygande har också inletts.

Det finns en bred politisk uppslutning kring arbetet. Alliansregeringen inrättade sommaren 2014 funktionen som nationell samordnare mot extremism och gav uppdraget till den tidigare S-ledaren Mona Sahlin. Uppdraget var att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer för att motarbeta alla former av extremism: Från höger till vänster samt våldsbejakande islamister.

Login