Kommuner ersätts för höjda socialavgifter

När nedsättningen av socialavgifter för unga mellan 18 och 26 år fasas ut, ökar utgifterna för landsting och kommuner. Det avser regeringen att kompensera med ett statligt stöd till kommuner och landsting från och med den 1 augusti, anslaget beräknas till 863 miljoner kronor, enligt vårändringsbudgeten.

734 miljoner går till kommunerna och 129 miljoner till landstingen.

Från och med nästa år fördelas anslaget via systemet för kommunalekonomisk utjämning, vilket inte är möjligt under pågående budgetår. År 2016 beräknas kommunernas och landstingens utgifter till följd av ökade kostnader för de anställda i åldrarna 18 till 26 år öka med 2,6 miljarder kronor och 2017 med drygt 3 miljarder kronor.

Login