Kommittén: Regeringen på rätt spår

OMLOKALISERING. Håkan Svenneling (V) och resten av ledamöterna i Landsbygdskommittén tycker att regeringen går åt rätt håll. Men vissa ledamöter är otåliga över att det bara är cirka 500 tjänster, att jämföra med kommitténs förslag på 10 000 tjänster.

 Förslaget från Landsbygdskommittén är är att 10 000 jobb under en 5-7 årsperiod flyttas från Stockholmsregionen till norra och mellersta Sverige. Det finns en viss friktion mellan kommitténs förslag och det arbete som civilminister Ardalan Shekarabi.

Shekarabi har flera gånger betonat att regeringen inte har något siffermål för omlokaliseringen. Det finns också en skillnad på synen var någonstans jobben ska flyttas. Förenklat förespråkar Landsbygdskommittén små orter med pressad arbetsmarknad medan regeringen gärna flyttar till mellanstora och stora städer som har en förhållandevis bra arbetsmarknad.

Landsbygdskommitténs betänkande bereds nu i Regeringskansliet. Formellt är det alltså inte de förslagen som regeringen hittills genomfört, utan den politik för statlig förvaltning som utformats på finansdepartementet under Ardalan Shekarabis ledning. Beredningen av kommitténs förslag sker på näringsdepartementet. 

Login