Klimat och migration i fokus för EU-kommissionen

LINJETAL. Corona, klimat, migration och digitalisering stod på listan när EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt första linjetal för Europaparlamentet.

Som väntat var coronapandemin högst upp på von der Leyens lista när hon höll sitt första linjetal som kommissionsordförande.

– Europas folk har det fortfarande svårt. Det här är en tid som innebär djup oro för miljontals människor. Pandemin – och den osäkerhet som följer med den – är inte över än. Och återhämtningen har bara börjat, säger hon.

Von der Leyen menar att coronaviruset har påvisat hur sårbart EU:s krisberedskap och hanteringen av gränsöverskridande hälsohot är. Därför vill hon – som ett första steg – att EU:s medicinska myndighet (EMA), och smittskyddsmyndigheten (ECDC) förstärks och får mer inflytande. Som ett andra steg föreslår hon att en ny europeisk myndighet för vaccinutveckling ska inrättas.

Login