Klartecken för kontroll av flygresenär

TERRORBEKÄMPNING. Efter flera år av politisk process har nu EU-parlamentet antagit de regler som ger polisen tillgång till uppgifter om flygpassagerare i kampen mot terrorism och andra grova brott.

EU-direktivet om passageraruppgifter, PNR, lanserades redan 2011 men politisk oenighet har gjort att beslutet har dragit ut på tiden. Det EU:s lagstiftare har bråkat om gäller hur kampen mot terror och grova brott ska balanseras mot kravet på skydd för den personliga integriteten.

Ministerrådet och EU-parlamentet enades under förra året om att direktivet ska genomföras och att samtidigt stärka skyddet kring personuppgifter. På torsdagen antog parlamentet direktivet. När ministerrådet också har antagit det formellt har de 28 medlemsländerna två år på sig att genomföra det i sin lagstiftning.

EU-kommissionen kommer dock att ligga på länderna att genomföra reglerna så snabb som möjligt, förklarade kommissionären Dimitris Avramopoulos.

Login