Klart med svensk ammunition till Frankrike

FÖRSVAR. Regeringen får klartecken att förse Frankrike med ammunition i landets kamp mot IS. I försvarsutskottet har de fyra borgerliga partierna ställt sig bakom förslaget.

 Bakgrunden är Frankrikes begäran om militärt stöd i enlighet med EU:s solidaritetsförklaring – en begäran som lämnades efter terrorattackerna från IS, Islamiska staten, i Paris i november förra året.

Sverige har lovat stöd med flygtransporter och en avlastning av den franska insatsen i Mali. Men dessutom har Frankrike efterfrågat stöd med försvarsmateriel. Och Sverige kommer nu att bidra med ammunition, enligt tidigare uppgifter rör det sig om precisionsbomber för flyg. Detta är materiel som Sverige har tillgång till och som Försvarsmakten har angett kan avvaras under en begränsad tid.  Regeringen får med utskottets stöd ett mandat att under året sälja materielen till Frankrike och intäkterna ska användas för att skaffa försvarsmateriel motsvarande den som säljs.

Försvarsutskottet vill att riksdagen ska uppmana regeringen att omgående besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition som ska överlåtas till Frankrike. Skälet är att inte Sverige ska hamna i ett läge där det råder brist på den typ av ammunition som överlåts till Frankrike och att den svenska beredskapen därmed drabbas.

Login