Debatt

Källenfors (M): Sveriges regering för en tillväxtfientlig politik

DEBATT. Kommer vår nya finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP) att fortsätta den S-ledda regeringens tradition att driva en av våra främsta industrigrenar ut ur landet? Det frågar Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad.

Åsa Lindhagen (MP) måste nu presentera hur hon ska skapa bättre förutsättningar för finanssektorn som står för sju procent av Stockholms BNP, skriver debattören.
Åsa Lindhagen (MP) måste nu presentera hur hon ska skapa bättre förutsättningar för finanssektorn som står för sju procent av Stockholms BNP, skriver debattören.Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet/Helena Landstedt/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Daniel Källenfors (M)
Kommunstyrelsens ordförande Lidingö, över 20 års erfarenhet från bank- och finansbranschen


Över hundratusen människor i Sverige har i coronakrisens spår förlorat sina jobb och Sveriges tillväxt faller från redan låga nivåer. I det läget är det oroväckande att den S-ledda regeringen för en tillväxtfientlig politik, där banker drivs ur landet, utdelningsstopp införs för solida banker och en skadlig bankskatt föreslås.

Regeringen har redan fått Nordea att flytta till Finland och det finns risk att fler företag följer efter. Under rådande lågkonjunktur behövs i stället förslag som ökar den svenska tillväxten, stimulerar nyföretagande och räddar jobben.

Vänd utvecklingen

I dagsläget står finanssektorn för 160 miljarder av svensk BNP, 85 000 arbeten och stora skatteintäkter. Svenska fintechbolag som Klarna, iZettle och Lendify driver i själva verket teknikskiftet i den finansiella sektorn och skapar nya arbeten.

Stockholmsregionens framtida tillväxt och utveckling behöver vara utgångspunkten för regeringens samlade återhämtningspolitik.

Daniel Källenfors (M) , Kommunstyrelsens ordförande Lidingö

Enligt en rapport från Stockholm Business Alliance är Stockholm Europas tredje största företagshub för globala huvudkontor i Europa. Genom högspecialiserad kompetens, IT-infrastruktur och attraktiva boendemiljöer har vi goda förutsättningar att bli norra Europas finanscentrum.

Vi behöver därför vidta åtgärder för att öka produktivitetsutveckling, vända den utveckling som gör att Sverige har lägst tillväxt i EU och minska den regleringsbörda som gör det svårt för företag att starta och växa.

Regeringen måste föra dialog

Daniel Källenfors (M).
Daniel Källenfors (M). Foto: Elias Ljungberg/Visual verge AB

Finanssektorn är starkt koncentrerad till Stockholmsregionen med 110 av de totalt 160 miljarder kronor som branschen står för av svensk BNP. Genom effektiva åtgärder går det att vända den negativ utvecklingen vi ser, där sektorns andel av bruttoregionprodukten har minskat från nio procent till sju procent på några få år. Regeringen behöver snarast inleda dialog med branschaktörer och Stockholmsregionen i syfte att ta fram konkreta förslag på hur svensk konkurrenskraft ska stärkas.

En tillväxtvänlig politik

Här är mina tre förslag för tillväxtvänlig politik:

  1. Stoppa bankskatten. Tusentals arbeten riskerar att försvinna eller aldrig skapas på grund av den tillväxthämmande extraskatten på bankerna som regeringen vill införa. Risken för att skatten i slutändan betalas av bankkunderna, vore förödande för svenska hushåll.

  2. Fasa ut hämmande regleringar av finanssektorn. Lager på lager av inhemska och internationella regleringar motverkar sitt syfte och förhindrar nya effektiva lösningar och innovationskraft. Onödiga detaljregleringar förhindrar sektorn att växa och gör det ogynnsamt för företagen att välja Sverige i stället för andra länder.

  3. Underlätta för entreprenörskap inom fintechsektorn. Skattereglerna för småbolag behöver ses över och bättre förutsättningar för att utfärda optionssystem och andra ersättningsmodeller skapas. Företagen behöver ges större frihet att välja på vilket sätt de ersätter sina anställda. Dagens villkor för riskvilligt kapital omgärdas av alltför oklara regler vilket tränger undan investeringar i Sverige.

M:s förslag stärker Sverige

Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och har en enorm potential. Stockholmsregionens framtida tillväxt och utveckling behöver därför vara utgångspunkten för regeringens samlade återhämtningspolitik. Mina och Moderaternas förslag stärker Stockholm och Sverige.

Vi vet att finansminister Magdalena Andersson (S) driver denna stora industrigren ut ur landet. Regeringens nya finansmarknadsminsiter Åsa Lindhagen (MP) måste nu presentera sin plan för hur hon ska skapa bättre förutsättningar för denna sektor som står för sju procent av Stockholms BNP.

Nämnda personer

Magdalena Andersson

Partiledare Socialdemokraterna
Civ. ek (Handelshögskolan i Stockholm. 1992), doktorand (Handelshögskolan i Stockholm, 1992-1995)

Åsa Lindhagen

Miljö- och klimatborgarråd (MP) Stockholms stad
Industriell ekonomi (Linköpings uni., 2008)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00