Journalistförbundet ifrågasätter TCO:s hållning mot SD

POLICYÄNDRING. Journalistförbundet uppmanar TCO att markera det partipolitiska oberoendet tydligare. I dag har TCO särskilda riktlinjer mot SD. 

Journalistförbundet, som är ett fackförbund inom Tjänstemännens centralorganisation (TCO), uttrycker i en motion till TCO att de anser att det partipolitiska oberoendet ska markeras tydligare och att TCO:s förhållningssätt till Sverigedemokraterna är problematiskt, skriver Arbetsvärlden. 

SD:s människosyn

TCO beskriver sig själva som en partipolitiskt fristående centralorganisation. Förbundet samlar 14 fackförbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.

I TCO:s policydokument står det att organisationens värdegrund ska värna allas lika värde i ett demokratiskt samhälle. TCO skriver även att Sverigedemokraternas politik speglar en människosyn som står i direkt motsats till de grundläggande värderingarna om alla människors lika värde och rätt.

Ska inte vara partipolitiska

Journalistförbundet ifrågasätter nu samklangen mellan att vara partipolitiskt oberoende och samtidigt ha speciella riktlinjer mot ett riksdagsparti. Motionen till TCO:s kongress specificerar dock inget parti, utan anser att TCO inte ska vara partipolitiska alls. 

– För oss i Journalistförbundet är det viktigt att tydligt visa att vi inte tar partipolitisk ställning för att kunna ha förtroende i yrkesrollen som journalister. Man måste kunna lita på att vi hanterar sakfrågor. Jag tror att även fackliga organisationer tjänar på att vara partipolitiskt oberoende och i stället fokusera på sakfrågor och värderingar. Det kan till exempel komma odemokratiska förslag också från något av de etablerade partierna, säger Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet, till Arbetsvärlden.

Inte samarbeta med SD

I TCO:s stadgar fastslås det att TCO står fritt från de politiska partierna men att det inte innebär att TCO saknar åsikter i politiska frågor. I policydokumentet skriver TCO att de inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna eller bidra till att skapa allianser där Sverigedemokraterna ingår.

Policyn mot SD vill TCO tillämpa genom att göra den känd hos organisationens och TCO-förbundens anställda, förtroendevalda och medlemmar. 

TCO skriver samtidigt att de i mötet med SD:s väljare utgår från en människosyn med respekt för individen även om förbundet inte delar väljarens åsikter. TCO:s förhållningssätt till partiet innebär att när alla riksdagspartier bjuds in till exempelvis debatt bjuds även SD in.

"Kampen mot populism"

– Vi har en pågående diskussion om hur man kan vara partipolitiskt obundna och samtidigt värna grundläggande demokratiska värderingar. Som det politiska landskapet ser ut i dag menar vi att man behöver ompröva gamla strategier och titta på dem i ljuset av hur samhället ser ut i dag. Jag ser fram emot att diskutera hur vi som organisation ska ta oss an kampen mot populism, anti-demokratiska krafter och rasism och vi vill gärna inleda ett arbete med hur vi i dag gör det på bästa sätt, säger Ulrika Hyllert till Arbetsvärlden.

Journalistförbundets motion kommer att behandlas av TCO:s styrelse och vid kongressen, där alla TCO:s övergripande beslut fattas. Kongressen sammanträder vart fjärde år och nästa gång är den 15 maj.

Forrige artikel Kommuner ska folkomrösta om sammanslagning Kommuner ska folkomrösta om sammanslagning Næste artikel 32 kända politiker som vill till Bryssel 32 kända politiker som vill till Bryssel