Jimmie Åkesson: "Det är slut med era dumheter nu"

DEBATT. Hundratals miljarder har lagts på en direkt inhuman politik som inte medfört något annat än ekonomisk härdsmälta, söndertrasad trygghet och en sammanhållning som slitits itu. Vi vet vad framtiden kräver, skriver partiledaren Jimmie Åkesson (SD).

Jimmie Åkesson (SD)
Partiledare


Sommar i en annorlunda tid. En tid som kommer att präglas av kamp. Äldre som inte får en sekund av frid då rädslan för viruset gör sig ständigt påmind. Mindre företag nischade mot sommarförsäljning slåss mot klockan, med kniven mot strupen. Anställda som permitteras. All personal inom vården, polisen och skolan som genomlidit en vinter och vår av umbäranden. Alla tvingas vi nu tillsammans bära detta ok med oss in i vår vackraste tid.

När krisen är över måste vårt land stå rustat. Vi måste vara starka nog att resa oss och fortsätta gå framåt. Denna väg framåt kräver följande:

 • Sätt stopp för fortsatta utgiftsexplosioner, samla resurserna och prioritera rätt. Vårt land har under alltför lång tid bedrivit en ansvarslös invandringspolitik som lett till en konstant dränering av resurser. Hundratals miljarder har lagts på en direkt inhuman politik som inte medfört något annat än ekonomisk härdsmälta, söndertrasad trygghet och en sammanhållning som slitits itu. Detta måste få ett slut omedelbart. Det är själva utgångspunkten för vår totala förmåga.

 • Ropen på hjälp från kommuner och socialdemokratiska kommunalråd har inte tystnat. De har tillfälligt tonats ned. Vi sverigedemokrater kommer fortsätta driva de andra partierna framför oss. Varje krona som går till någon meningslös säråtgärd kommer vi att ifrågasätta. Vi kommer att vara där och säga: det är slut med era dumheter nu. Våra äldre och sjuka går före ert integrationsprojekt som inte kan beskrivas som något annat än ett fuskbygge. Vi kommer inte vila en sekund förrän detta spektakel upphör.

 • Sjösätt betydligt mer omfattande stödpaket till små företag än de smulor som regeringen sent omsider presenterat. Den slöhet och handfallenhet som präglat förfarandet hittills är under all kritik. Vi sverigedemokrater har till skillnad från den energilösa regeringen lagt fram rejäla, resoluta och riktade åtgärder som på riktigt skulle hjälpa småföretagarna. Vi vill att stödet kopplat till fasta kostnader ska gälla betydligt längre än de futtiga två månader som regeringen presenterat. Vi vill förlänga sänkningen av arbetsgivaravgiften även under juli och augusti för att hjälpa alla säsongsbaserade verksamheter som nu lämnas i sticket av regeringen och riksdagens övriga partier.

 • Brottsligheten har inte på något sätt tagit ledigt under coronakrisen. Tvärtom noterar vi att de mest kallhamrade individerna nu cyniskt utnyttjar krisen, med syfte att fortsätta och utveckla sin kriminella verksamhet. De är en skam för vårt land och ska mötas av straff som motsvarar denna utgångspunkt. Vi sverigedemokrater har länge krävt ett slut på daltandet. Rånare som bjuds på saft och bulle skulle icke förekomma under vårt överseende. Ej heller skulle människor med utländsk härkomst som begår grova brott stanna kvar i vårt land. Tyvärr har vår högst rimliga ambitionsnivå mötts av kalla handen. Det är fortsatt en klapp på axeln, och saft och bulle, som gäller. Detta duger givetvis inte, men samma sak här: Ska vi lyckas åstadkomma en förändring, som innebär mer sans och balans, då måste sverigedemokraterna vara den som ständigt driver på.

Coronakrisen visar att den sammanhållning vi sverigedemokrater talat om så länge finns där, djupt rotad i vår nationella själ. Den sommar vi nu ser nalkas framför oss är ett tecken på hur starka vi är – tillsammans. Vi kommer att ta oss igenom detta. Och då kommer Sverigedemokraternas roll i svensk politik vara mer relevant än någonsin förut.

Forrige artikel MP: Varje investerad krona måste dra utvecklingen åt rätt håll MP: Varje investerad krona måste dra utvecklingen åt rätt håll Næste artikel Debatt: Myndigheter förhindrar granskning – krävs lagändring Debatt: Myndigheter förhindrar granskning – krävs lagändring
 • Rapportera

  Leonid Kuzmin

  ... till skillnad från den energilösa regeringen ...

  ”Äldre som inte får en sekund av frid då rädslan för viruset gör sig ständigt påmind”, ”Vi sverigedemokrater har till skillnad från den energilösa regeringen …” –
  - Väldigt vackra ord! Dock enbart ord. Från början av krisen den energiska Jimmie Åkesson har ju själv suttit med statsministern och fått besluten redovisade för sig i samband med att de fattades. Han invände ingen mot att smittspårning skulle upphöra, att äldreomsorgen inte fick använda samma skyddsutrustning som sjukvården, etc., etc. Är han energisk eller energilös som regeringen?

S på Gotland: Almedalsveckan är vad deltagarna gör den till

S på Gotland: Almedalsveckan är vad deltagarna gör den till

REPLIK. Vi som följt Almedalsveckan under åren undrar vad Annelie Karlsson (S) tycker försvunnit. Alla frågor hon tar upp har behandlats under veckan på senare år. Det skriver partikollegorna från Gotland Meit Fohlin, Hanna Westerén och Ulla Pettersson (S).