Inte lätt begrava blockpolitiken

AVSLUTNING. Statsminister Stefan Löfven understryker att blockpolitiken är en bromskloss och en företeelse som ska begravas. Men en del politiska frågor är lättare att göra upp om än andra.

- Låt oss begrava blockpolitiken och låt oss ta landet framåt tillsammans, sade statsministern i riksdagsårets sista partiledardebatt.

Det finns ingen motsättning i en hård debatt och viljan att lösa politiska sakfrågor, enligt Stefan Löven.

Under året har också flera överenskommelser mellan regeringen och alla eller några av allianspartierna slutits. Den senaste kom i förra veckan och gällde energipolitiken. Tidigare under riksdagsåret har blocken enats kring migrationspolitiken, åtgärder mot terrorism och samtal pågår om bostadspolitiken.

Login