Innovativ kollektivtrafik ska locka landsbygdsbor

INFRASTRUKTUR. Hur ska män och kvinnor på landsbygden både vilja och kunna åka mer kollektivt? Det vill regeringen att Statens väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) tänker ut.

Bilpooler, samåkning och anropsstyrd trafik. Det är tre av regeringens egna exempel på innovativa kollektivtrafikslösningar som VTI skulle kunna titta närmare på.

Målet för det uppdrag som regeringen ger VTI är att genom effektiva och innovativa lösningar få män och kvinnor att såväl vilja som kunna åka mer kollektivt, framför allt människor i det regeringen kallar "glesa miljöer och landsbygd".

Senast den 30 november 2017 ska VTI redovisa sina resultat för regeringen.

Login