Ingves pressas om låg inflation

RIKSBANKEN. Ledamöter i finansutskottet undrar om inflationsmålet kommer att uppnås någon gång och om det finns risk att den låga inflationen och de låga räntorna har bitit sig fast i ekonomin för alltid. Riksbankschefen varnar åter för hushållens skuldsättning.

På tisdagen utfrågades riksbankschefen Stefan Ingves av finansutskottets ledamöter. Läget är att penningpolitiken är extremt expansiv. Vid det senaste penningpolitiska mötet den 26 oktober lämnade banken reporäntan oförändrad på -0,50 procent. Även kronans värde mot andra valutor är låg, vilket också bidrar till att elda på ekonomin.

Riksbanksledningen, direktionen, flaggade samtidigt för att sannolikheten att räntan sänks ytterligare har ökat. Riksbanken meddelade också att den fortsätter att köpa statsobligationer, vilket är ett sätt att försöka pressa ned marknadsräntorna med längre löptider. Reporäntan påverkar främst marknadsräntor med korta löptider. Den låga inflationen gör också att Riksbanken är redo att förlänga köpen av statsobligationer även under 2017.

Login