Inget stöd för ny myndighet för skydd av integritet

KONTROLL. Det ser inte ut att bli någon särskild myndighet som ska vaka över skyddet av den personliga integriteten, vilket har varit ett krav från Miljöpartiet. Det räcker gott med den tillsyn och de myndigheter som redan finns, enligt Justitiekansler Anna Skarhed som har utrett frågan.

Utredningen är en följd av att Miljöpartiet i de interna förhandlingarna med Socialdemokraterna i regeringen fick igenom ett krav på en särskild myndighet för att värna om den personliga integriteten. I gengäld gav de gröna upp sitt tidigare hårdnackade motstånd mot att göra en rad lagar om övervakningar i brottsutredningar permanenta, bland annat lagen om buggning.

Efter valet 2014 startade regeringen utredningen för att granska om skyddet för den personliga integriteten kunde stärkas om tillsynen över personuppgifter samlades under ett tak, hos en myndighet, istället för att som i dag vara uppdelat på flera olika instanser.

Men när utredningen nu har slutfört sitt uppdrag är slutsatsen att det inte ska inrättas någon ny särskild myndighet för tillsynen av personuppgifter och skyddet av den personliga integriteten.

Login