Ingen mer tvärbroms i pensionssystemet

BROMSTEKNIK. Pensionerna höjs rejält nästa år. Först år 2017 vill Pensionsgruppen införa nya regler som innebär en dämpad bergochdalbana när pensionssystemet är i obalans.

Den automatiska broms som skyddar pensionssystemet från att dräneras på pengar har lett till tvära kast för pensionärerna. Deras inkomster sänks och höjs på ett sätt som är svårt att få grepp om.

Pensionsgruppen är därför överens om att både broms och gas i systemet ska bli mjukare, och socialdepartementet och finansdepartementet har tillsammans tagit fram förslag om hur det ska gå till (Ds 2015:6).

Pensionsmyndigheten vill helst se att de nya reglerna införs redan vid årsskiftet. Det skulle innebära att nästa års höjning av pensionerna bir mindre än beräknat. Men det gör pensionssystemet starkare och minskar risken för att bromsen ska slå till snart igen, skrev myndigheten i sitt remissvar.

Login