Hultqvist förbereder direktiv om nationell säkerhet

FÖRSVAR. Svensk lag räcker inte för skydda nationella säkerhetsintressen. Regeringen arbetar nu med direktiv till en utredning för att ändra lagen, enligt försvarsminister Hultqvist.

Bakgrunden är de frågor som är uppstått kring uthyrningen av hamnarna i Slite och Karlshamn till det ryska gasprojektet Nordstream 2. Regeringen har sedan tidigare aviserat en översyn av reglerna för det kommunala självstyret inte ska kunna ta över det som staten ska sköta, den nationella säkerheten.

– Lagstiftningen är för dålig och för svag. Regeringen håller just nu på att förbereda för ett kommittédirektiv till en utredning som ska se över den här typen av problem. Syftet är att lämna förslag på ändring i lagstiftningen, sade försvarsminister Peter Hultqvist (S) när frågan kom upp i riksdagen på torsdagen.

Frågan engagerar också försvarsutskottet där en majoritet, Alliansen och SD, förbereder en uppmaning till regeringen att skynda på med ett lagförslag. Tanken var att frågan skulle avgöras på torsdagen, den 16 februari, ärendet ska nu justeras senare.

Login