Hissar ska röra sig friare

PROPOSITION. Regeringen föreslår EU:s hissdirektiv införs i svensk lag. Det är ett steg i att säkerställa den fria rörligheten för varor inom EU. 

Regeringen har lämnat en proposition om det nya hissdirektivet till riksdagen. Direktivet innebär att myndigheten som utövare tillsyn ges möjlighet att få tillgång till produkter som behövs för kontroll, från den som installerar hissar. På begäran ska myndigheten också få tillträde till utrymmen och lokaler för att kunna utöva tillsyn, detta gäller dock inte bostäder.

Direktivet är en del av harmoniserande lagstiftning inom EU för att säkerställa den fria rörligheten för varor.

 

Login