Handelskammaren Mälardalen: Omsättningsstödet måste förlängas

DEBATT. Sverige har en möjlighet att ta en position i det nya landskapet efter corona, men då måste regeringen fatta ytterligare beslut och införa långsiktiga åtgärder. Det skriver Jenny Emerén, vd vid Handelskammaren Mälardalen.

Jenny Emerén
Vd, Handelskammaren Mälardalen


Miljonfrågan dessa dagar är utan tvekan – när vänder det? Svaret är att ingen vet säkert. De ekonomiska modeller som normalt används går inte att applicera på en pandemi. Och att en hel värld mer eller mindre stänger landsgränserna har tidigare aldrig skett, inte ens i krigstid.

Förläng sänkningen

70 procent av företagen i Mälardalen uppgav i en enkät i slutet av mars att de skulle behöva dra ned på personal. Lika många bedömde att det fanns en risk för likviditetsproblem. För några har det sedan löst sig i och med de sänkta arbetsgivaravgifterna och möjligheten till korttidsarbete. Men det förutsätter att det vänder redan efter sommaren, vilket inte längre är sannolikt.

Därför måste den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifter förlängas från juni och året ut.

Annars riskerar personaltunga verksamheter att gå i graven trots stöden, som då bara utgjort konstgjord andning. Många av regeringens åtgärder är för kortsiktiga.

Krävs mer omsättningsstöd

De stora exporterande företagen är vana att hantera stora konjunktursvängningar, men även de är oroade. Hittills har många ”tuffat” på, om än till lägre volymer. Det har de kunnat möta med korttidspermitteringar och andra tillfälliga lösningar. Men i takt med att orderböckerna börjar att gapa tomma och att både säljare och underhållspersonal inte kan ta sig till kunderna så ser det mörkt ut inför sommaren och hösten.

Det nya omsättningsstödet för företag som förlorat mer än 30 procent av sin omsättning i mars och april jämfört med förra året är bra, men det hjälper inte för industriföretagen som först nu går in i sin tyngsta period.

Omsättningsstödet måste förlängas med minst två månader

Ta fram handlingsplan

Fordonsindustrin har lagt stora varsel senaste tiden, men vi kan räkna med en andra våg från underleverantörer och övrig industri inom kort. Hur kan vi säkerställa att den kompetensen tas om hand och inte går rakt ut i arbetslöshet?

De 298 miljoner kronor som ändringen av det nationella socialfondsprogrammet frigjort för bland annat kompetensutvecklingsinsatser för varslade kommer inte att täcka upp behovet. Och var är satsningen på framtiden? Det är ju nu som vi borde satsa på bra innovations- och entreprenörsmiljöer.

Regeringen behöver ta fram en konkret handlingsplan, och det snabbt.

Kompensera mötesarrangörerna

Överlag är näringslivet nöjda med den svenska regeringens agerande och krispaket visar vår undersökning, men regeringen behöver också ta ansvar för konsekvenser av tidiga beslut.

För besöksnäringen förändrades allt över en natt. Allt avbokades och regeringens förbud för möten med 500 deltagare som infördes den 12 mars har satt djupa spår hos de mötesarrangörer som hade stora event inplanerade under den följande veckan. Det korta varslet innebär att en majoritet fått stå för samtliga kostnader, men inte fått några intäkter. Det är förödande. Här saknas både konsekvensuppföljning och ansvarstagande från regeringen.

Regeringen måste kompensera de drabbade mötesarrangörerna.

"Prata framtid på allvar"

Så till svaret på miljonfrågan. Det kommer att vända senare än vi trodde för en månad sedan. Vi får inte underskatta hur beroende vi är av omvärlden. Sverige tappar dagligen 261 miljoner kronor bara i utebliven utländsk turism enligt Stockholms Handelskammares beräkningar. Det behövs mycket ”hemester” för att täcka upp för det.

50 procent av Sveriges BNP är beroende av import och export. Och när hela världen ska trycka på omstart så kommer det att ta tid. Sverige har en möjlighet att ta en position i det nya landskapet efter corona, men då måste vi börja prata framtid på allvar.

Forrige artikel Debatt: Europas regeringar måste agera Debatt: Europas regeringar måste agera Næste artikel Moderaternas kanslichef: Gasa i krisen men håll koll på framtiden Moderaternas kanslichef: Gasa i krisen men håll koll på framtiden
Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

FÖRSLAG. Ledamöter som inte närvarar i riksdagen tillräckligt ofta ska tvingas betala tillbaka arvode föreslår en parlamentarisk kommitté.

– Det är förstås helt orimligt och oacceptabelt att strunta i riksdagsarbetet och ändå fortsätta uppbära riksdagsarvode, säger talman Andreas Norlén till Altinget.