Han föreslås bli rektor för Linköpings universitet

NAMN. Jan-Ingvar Jönsson, professor i medicinsk cellbiologi, är föreslagen till rektorsposten vid Linköpings universitet. Nu är det upp till regeringen att besluta om Jönsson är rätt person för jobbet.

Han är sedan 2003 anställd vid universitetet och verksam professor vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV). Sedan 2016 är han även huvudsekreterare för medicin och hälsa samt klinisk forskning vid Vetenskapsrådet.

– Jan-Ingvar Jönsson är en mycket väl meriterad forskare och lärare med bred erfarenhet av ledningsuppdrag på olika nivåer, såväl inom det egna lärosätet som i nationella och internationella sammanhang. Han uppfyller på ett utmärkt sätt hela bredden i den uppställda kravprofilen, säger Lena Sommestad, ordförande i universitetsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Enig rekryteringsgrupp

Universitetsstyrelsens rekryteringsgrupp är enig om att Jönsson är bäst lämpad kandidat till rektorstjänsten.

– Vi har genomfört en omfattande och omsorgsfull rekryteringsprocess och är övertygade om att Jan-Ingvar Jönsson kan möta de höga förväntningar som finns såväl internt som externt, säger Lena Sommestad.

Väljs av regeringen

Regeringen fattar det slutgiltiga beslutet om ny rektor för universitetet efter förslag från universitetsstyrelsen. En universitetsrektor förordnas i regel för en period om sex år och kan omförordnas på tre år, dock högst två gånger.

Den nya rektorn för universitetet kommer att tillträda tjänsten den 1 juli i år då nuvarande rektor Helen Dannetuns förordnande löper ut. Helen Dannetun valdes av regeringen till rektor för Linköpings universitet 2011.

Forrige artikel Före detta universitetsrektor död Före detta universitetsrektor död Næste artikel TT:s vd och chefredaktör avgår TT:s vd och chefredaktör avgår
Så arbetar riksdagsledamöterna under coronautbrottet

Så arbetar riksdagsledamöterna under coronautbrottet

ENKÄT. För att begränsa smittspridning av covid-19 är det många som jobbar hemifrån. Även riksdagen har fått göra förändringar. Altinget har frågat några av riksdagsledamöterna hur deras arbetsdagar ser ut i det nuvarande läget.