Grundlag inget hinder mot militärt samarbete

FÖRSVAR. Det finns inget i regeringsformen som hindrar att Sverige och andra länder samarbetar i skarpa lägen och försvarar varandras gränser vid ett militärt angrepp, enligt regeringens utredare.

För ett år sedan gav regeringen utredaren, Henrik Jermsten, justitieråd , i uppgift att granska vilka förutsättningar som regeringsformen ger för de internationella överenskommelser och samarbeten där Sverige måste vara redo att både ta emot och lämna militärt stöd till andra länder. Det gäller vid solidaritetsförklaring med EU och norden samt andra försvarssamarbetet som det med Finland.

Slutsatsen är att det inte finns några regler i grundlagen som direkt tar sikte på det samarbete där Sverige agerar gemensamt militärt med andra länder. Men det betyder inte att skulle saknas juridiska förutsättningar för det. Det finns en rad andra regler i grundlagen kring försvarsrelaterade frågor som anger vem som rätt att fatta beslut, regeringen eller riksdagen, för olika miltära insatser eller vid internationella avtal och det gäller att följa dessa.

”Utgångspunkten måste i stället vara att regeringsformen inte lägger några hinder i vägen för försvarssamarbeten så länge de konstitutionella regler som har relevans för frågan iakttas vid beslutsfattandet”, skriver utredaren.

Login