Grön ungdom: Gör det lättare att lagföra nazister

DEBATT. Det är samhällets ansvar att skydda de som utsätts för nazisters hat och brott. Vi måste visa att vi är fler än dem som hatar, skriver Axel Hallberg, Aida Badeli och Alexander Franzén från Grön Ungdom.

Axel Hallberg
språkrör Grön Ungdom
Aida Badeli
talesperson i mänskliga rättigheter Grön Ungdom
Alexander Franzén
Grön Ungdom
 
På första maj demonstrerade nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen i Ludvika. Det är ett av flera exempel på hur nazistiska organisationer de senaste åren mobiliserat. Medlemmar i bland annat Nordiska Motståndsrörelsen har också begått allvarliga våldsbrott. Det är ett hot mot vår demokrati och mot de grupper som utsätts för nazisternas hat. Samhället måste göra det enklare att lagföra de som hotar, hatar och hetsar och skydda dem som riskerar att utsättas för nazisternas hat.

Stå upp mot normalisering 

Vi gröna står för en radikalt annan vision än nazisterna. Vi tror på ett samhälle som är till för alla och dit alla är välkomna. Vi står alltid upp för medmänsklighet och öppenhet. Vi är övertygade att vi är fler i Sverige som tror på kärlek och medmänsklighet än dem som hatar.

De senaste åren har samhälls- och debattklimatet förändras snabbt. Normaliseringen av rasism på nätet och i partipolitiken har öppnat upp för rasistiska krafter och bidragit till en ökad högerextremistisk mobilisering. Därför måste vi som kämpar för medmänsklighet och öppenhet, oavsett partibeteckning, varje dag visa att vi är fler och att vi vill bygga ett samhälle fritt från hat och rasism.

När vi ser att nazistiska organisationer mobiliserar och växer är samhällets viktigaste uppgift att skydda de som utsätts för hat, hot och våld och lagföra de som begår brott. Vi vill ge poliser särskilda resurser för att upprätta hatbrottsenheter i hela Sverige. Den som anmäler ett hatbrott ska vara säker på att polisen tar det på allvar och har resurser att utreda det.

Extra kostnad för säker verksamhet

I dagsläget finns det flera organisationer, bland annat judiska församlingar, som tvingas lägga stora summor pengar på säkerhet för att kunna bedriva sin verksamhet. Att organisationer måste lägga pengar på säkerhetsvakter istället för verksamhet för sina medlemmar är ett hot mot vår demokrati och det öppna samhället.

Det är orättvist att organisationer ska behöva lägga pengar på säkerhet för att de upplever hot från antidemokratiska och hatiska grupper. Grön Ungdom vill att församlingar, organisationer och skolor som lever under en extra stor hotbild får utökad hjälp med vakter och polis och att de ska slippa bära kostnaderna för denna extra säkerhet själva.

Ett säkert samhälle

Det är samhällets ansvar att skydda de som utsätts för nazisters hat och brott. Vi måste visa att vi är fler än dem som hatar. Men vi måste också se till att de som behöver det får skydd och att de som begår hatbrott lagförs och fälls.

Ett öppet och demokratiskt samhälle bygger vi gemensamt genom öppna samtal och demokratisk organisering. När vi ser allvarliga hot mot vår demokrati och mot människors säkerhet måste samhället ta dessa hot på allvar. Nazistiska grupper sprider rädsla genom propaganda och våld. Samhället måste se till att alla kan känna sig säkra och organisationer kan utföra sin verksamhet utan att vara rädda för nazister.

Forrige artikel Stockhaus: Politiska vildar sviker väljarna Stockhaus: Politiska vildar sviker väljarna Næste artikel Replik: Sluta slå er för bröstet om klimatnytta Replik: Sluta slå er för bröstet om klimatnytta
  • Rapportera

    Martin Eriksson

    Borde gälla alla grupper som hotar och hatar.

    Att lagföra dom som hetsar, hotar och begår brott på grund av någon ideologi är helt rätt. Men skall inte begränsas till nazismen utan alla som begår brott i sin ideologis namn. Alla hot, trakasserier och allt våld måste bekämpas. Vi har i dag bland annat utåtagerande aktivister som begår brott med hänvisning till sin världsbild och sina intressen och deras offer negligeras av myndigheter.
    Grön ungdoms förslag är i grunden bra, men bör även omfatta företag och privatpersoner som hotas och trakasseras. Och förslaget bör gälla samtliga grupper som begår brott oavsett ideologisk hemvist.