Gratis studielån ska locka kvinnor till it

DIGITALISERING. Ett program med återbetalning av studielån till kvinnor ska jämna ut könsbalansen inom it-sektorn. Det föreslår digitaliseringskommissionen. 

Digitaliseringskommissionen under ledning av Jan Gulliksen, professor vid KTH, lämnade på tisdagen över sitt femte delbetänkande till regeringen.

För att skapa kompetens för det digitala samhället föreslår kommissionen också ett incitamentsprogram för att öka könsbalansen på högre it-utbildningar. Kvinnliga elever ska få sina studiemedel för sex terminer avskrivna efter erlagd examen.

Jan Gulliksen påpekar också att det inte handlar om någon kvotering eftersom antagningen till utbildningarna fortsätter på samma sätt som tidigare.

Login