Granskning på gång om statens roll i kommunernas ekonomi

KORTNYTT. Riksrevisionen ska granska statens hantering av kommunsektorns ekonomi.

Riksrevisionen meddelar i ett pressmeddelande att myndigheten ligger i startgroparna för en granskning av statens roll i kommunsektorns ekonomi.

Mer specifikt rör det sig om att Riksrevisionen ska se om regeringens krav på kommuner och regioners ekonomiska planering och uppgiftslämning är ändamålsenlig.

Syftet med granskningen är att se till att kommuner och regioner ska klara av att utföra de uppgifter som de är skyldiga enligt lag.

Login