Granskning av regeringen bordläggs tills vidare

UPPSKJUTET. Konstitutionsutskottet (KU), vars uppgift är att granska regeringen, har fattat beslut om att senarelägga vårens granskning med anledning av covid-19.

Med anledning av det rådande läget kring covid-19 skjuts det pågående granskningsarbetet av regeringen fram. Inga utfrågningar i granskningen kommer att ske under våren.

Hur länge arbetet skjuts upp är ännu inte bestämt. Men enligt bestämmelser som regleras av grundlagen ska KU minst en gång per år, eller när skäl till det finns, meddela riksdagen vad utskottet har funnit värt att uppmärksamma.

Det övriga arbetet i utskottet fortlöper men med anpassning efter omständigheterna. En del ärenden måste behandlas inom en viss tid och prioriteras därför, medan andra kan skjutas på framtiden. Det bekräftar Peder Nielsen, kanslichef på konstitutionsutskottet, för Altinget.

Login