Glad prognos för framtida pensioner

OPTIMISM. Nya regler för pensionssystemet får den ansvariga myndigheten att se ljusare på pensionernas utveckling i framtiden.

I december beslutade riksdagen att också pensionsrätter ska skrivas ned när bromsen har slagit till i pensionssystemet och de pensioner som betalas ut blir lägre. Det ska ge större rättvisa mellan generationerna.

Nu har Pensionsmyndigheten räknat om prognoserna för framtidens pensioner, och får en betydligt ljusare bild än tidigare.

– Årets framskrivning innebär en kraftigt förbättrad framtidsbild, skillnaden mellan pensionsutbetalningar och avgiftsinbetalningar är mindre negativ och buffertfonen, AP-fonden minskar inte längre, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

Login