Generaldirektörer vill prata mer med regeringen

STYRNING. Utöver den formella styrningen har generaldirektörer täta informella kontakter med regeringen, ofta varje månad. Men det räcker inte. Cheferna vill träffa ministrar eller statssekreterare ännu oftare.

Statskontoret har undersökt hur myndighetschefer upplever styrningen från regeringen. Undersökningen visar att informella kontakter är en viktig del av regeringens styrning av myndigheterna. Dessa informella kontakter används för att förtydliga den formella styrningen från instruktioner, regleringsbrev och regeringsuppdrag. Drygt tre av fyra chefer (77 procent) svarar att de använder informella kontakter med regeringen åtminstone en gång i månaden.

Enligt statskontoret tycker myndighetscheferna överlag att regeringens styrning är tydlig och att regeringen visar förtroende för myndigheten. Men bilden är något splittrad i undersökningen. För många av cheferna vill ha mer informella kontakter med regeringen för att förbättra styrningen.

Räcker inte med tjänstemän

Cheferna betonar att de då vill träffa ministern eller statssekreteraren.

– Vi behöver regelbundet få träffa ministern och statssekreteraren för dialog. Som det nu är hänvisas vi till handläggare, svarare en av chef i undersökningen.

Denna önskan om fler informella kontakter har även framkommit i tidigare undersökningar, enligt Statskontoret.

Dubbla budskap

Även om många har den viljan finns även generaldirektörer som varnar för informella kontakter, eftersom det kan bli dubbla budskap, ett mål från det formella uppdraget och ett annat från informella kontakter. Det kan också vara otydligt vem som är myndighetens motpart vid informella möten, en enskild tjänsteman, ett departement eller regeringen.

– Styrningen kan generellt bli ännu bättre om regeringen arbetar med tydliga departementsövergripande mål på någorlunda konkret nivå och säkerställer att inga konflikter eller tveksamheter mellan myndigheters olika uppdrag och uppgifter byggs in i styrningen, svarar en chef.

En annan otydlighet är bristande samordning mellan departementen, vilket kan leda till olika styrsignaler i kontakten med regeringen eller Regeringskansliet.  Det finns också chefer som tycker att styrningen är för detaljerad.

– Jag skulle önska att regeringen kunde visa mer tillit och minska detaljregleringen, svarar en myndighetschef på frågan hur regeringen kan förbättra styrningen av myndigheter.  

Kritik mot Statens servicecenter

Flera mindre myndigheter vill ha bättre stöd för administration.

I det sammanhanget nämner några även Statens servicecenter som till stor del har presenterats som en lösning av myndigheters administrationsproblem, men som alla inte är nöjda med.

– Ett område som jag gärna såg att man fattade annat beslut kring styrningen är anslutningen till Statens servicecenter (SSC). Det förefaller vara elefanten i rummet som man inte talar om. Jag har hittills inte träffat en enda myndighetschef som fått minskad administration eller lägre kostnader efter övergången till SSC, svarar en chef i enkäten.

 

Forrige artikel Landsting och kommun kan få företagsbot Næste artikel Skatt kan dämpa flygandet Skatt kan dämpa flygandet
Vem blir ny förbundskansler i Tyskland?

Vem blir ny förbundskansler i Tyskland?

ANALYS. Armin Laschet har valts till ny partiledare för de tyska Kristdemokraterna (CDU). Men det är långt ifrån säkert att det blir han som efterträder Merkel som förbundskansler. I dagsläget talar allt mer för regeringschefen i Bayern, Markus Söder (CSU).