Gd ska utreda försvarets materielförsörjning

TILLGÅNG. Generaldirektören för Arbetsgivarverket, Gunnar Holmgren, har utsetts till att utreda materielförsörjningen. Han ska även se över statens insyn i försvarsföretagen.

Nu tillsätter försvarsminister Peter Hultqvist (S) utredningen om en materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret. Utredningen ska utgå ifrån Försvarsberedningens rapport Värnkraft.

Tanken är att strategin ska se till att Försvarsmaktens operativa behov av materiel och tjänster i fred, kris och krig säkerställs på ett kostnadseffektivt sätt.

I uppdraget ingår det också att se över hur försvarsmarknaden ser ut i dag och vilka förutsättningar försvarsföretagen har i dag. Dessutom hur Sverige kan tillgodose sina egna intressen inom ramen för Europeiska försvarsfonden (EDF).

Login