Förslag om OPS pressas från två håll

INFRASTRUKTUR. Regeringens utredning föreslår ett försök med minst tre OPS-projekt (offentlig privat samverkan) inom transportsektorn. Centern tycker att det går för långsamt medan Vänsterpartiet anser att OPS gör det dyrare.

Regeringens utredare, Mats Dillén, föreslår att projekten bör ligga inom den beslutade ramen för utveckling av transportsystemet och på så sätt vara en del av den nationella transportplanen.

Men det är för saktfärdigt anser Per Åsling i Centerpartiet. Han är ordförande i skatteutskottet och har drivit frågan om OPS-lösningar länge i riksdagen.

– Vi har lyft frågan att Trafikverket borde få i uppdrag att hitta 10-15 lämpliga OPS-projekt, säger han till Altinget.

Login