Förslag om kilometerskatt skjuts fram

UTREDNING. Vägslitageutredningen kommer inte att lägga fram sina förslag före jul, utan regeringen ger utredningen mer tid att arbeta.

Den 9 december skulle utredaren Vilhelm Andersson har lämnat över sitt förslag på en kilometerskatt för tunga lastbilar till regeringen. Men utredningen får nu förlängd tid av regeringen, det nya datumet för utredaren att lämna över sitt slutbetänkande är den 28 februari.

LÄS OCKSÅ ALTINGET DEBATT: "Kilometerskatten en kvarnsten för företag i norr"

Login