Förenklat djurskydd ska stärka bonden

LANTBRUK. Mindre detaljer och mer vetenskap bör prägla den svenska djurskyddslagstiftningen. Det anser utredaren Rolf Annerberg som föreslår att lagstiftningen ses över i syfte att stärka lantbrukets konkurrenskraft.

– Av debatten kan man få intryck att villkor och regler är det viktigaste för lantbrukets konkurrenskraft. Men det är bara en del av det.
Det sade utredaren Rolf Annerberg när han vid ett seminarium på torsdagen presenterade utredningen om hur det svenska lantbrukets konkurrenskraft ska stärkas.

Utredningen tillsattes av förra regeringen, men mottogs med öppna armar av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) vid ett seminarium på torsdagen. Seminariet var också ett startskott för regeringens arbete med att ta fram en livsmedelsstrategi, vilket Annerbergs utredning ger stöd för att Sverige bör ha.


I utredningen förslår Annerberg också en utbildnings- och forskningssatsning, att det tas fram en gemensam ursprungsmärkning, att regeringen utser fler svenska livsmedelsattachéer i utlandet förutom den i Kina. Och: en översyn av vissa lagar och regler.

Login