Flyktingavtal ska inte länkas till turkiskt medlemskap

UTVIDGNING. Ett avtal om flyktingpolitiken mellan EU och Turkiet ska inte kopplas till förhandlingarna om ett eventuellt turkiskt medlemskap i EU. Den kritiken kommer nu från flera håll.

På det kommande toppmötet med stats- och regeringscheferna är huvudfrågan hur EU och Turkiet ska samarbete kring flyktingmottagningen. För att Turkiet ska åta sig att ta tillbaka flyktingar vill landet bland annat öka takten i förhandlingarna med EU genom att fler områden, så kallade kapitel, ska öppnas för förhandlingar.

Att ett avtal om migration kopplas till medlemsförhandlingarna har kritiserats från flera håll. Och den starkaste kritiken kommer från Cyperns president Nicos Anastasiades som har sagt att landet inte kommer att gå med på att ytterligare kapitel öppnas i förhandlingarna så länge som Turkiet inte uppfyller sina åtaganden. Det handlar framförallt om ett turkiskt erkännande av republiken Cypern.

EU-parlamentets utrikesutskott anser att kopplingen mellan migration och medlemsförhandlingar är mindre bra. En överenskommelse om flyktingmottagningen bör slutas snarast och Turkiet är en nyckelspelare för EU i den frågan, anser utskottet. Men samtidigt har utvecklingen i viktiga frågor som är avgörande för ett EU-medlemskap gått i fel riktning.

Login