Fler ska straffas för stöd till IS

RÄTTSVÄSEN. De svenska terroristlagarna ska byggas ut. Därmed blir det även straffbart att hjälpa eller underlätta för en terrororganisation att delta i strider, enligt ett förslag från regeringens utredare.

– Ingen ska resa från Sverige för att slåss med Daesh, islamiska staten, sade justitieminister Morgan Johansson (S) när han tog emot förslaget från utredaren.

Uppgiften har varit att reda ut om det ska vara straffbart att strida för en terrororganisation och utredaren Lars Werkström konstaterade att en stor del av de gärningar som det kan röra sig om redan är straffbelagda som exempelvis krigsförbrytelse, terrorbrott eller genom brottsbalkens regler om mord och dråp.

Men det finns en del handlingar som inte är straffbara, handlingar som inte gäller rena strider men som ändå bidrar till att en terrororganisation som IS, islamiska staten, kan vara verksam i en väpnad konflikt. Det handlar om exempelvis materielvård, minröjning och transporter, men också mer vardagliga sysslor som matlagning som nu kommer att straffas.

Login