KU:s initiativ gick igenom – fler ska hålla tyst i riksdagen

SEKRETESS. Den 1 juli 2018 träder en lagändring i kraft som ska förtydliga när och för vem tystnadsplikten gäller i riksdagens utskott. Tystnadsplikten ska omfatta fler än tidigare.

I vissa känsliga frågor har riksdagens utskott möjlighet att fatta beslut om sekretess och tystnadsplikt för att skydda information. Det gäller särskilt information om rikets säkerhet. På initiativ av konstitutionsutskottet, KU, har riksdagen nu fattat beslut om nya regler kring vem eller vilka som ska omfattas av sådana beslut.

Den nya lagen har tillkommit för att komma tillrätta med problem som uppstod när de tidigare reglerna för tystnadsplikt ändrades 2014.

– Vi uppmärksammade ganska snart efter att ändringarna trätt i kraft att den nya bestämmelsen om tystnadsplikt hade fått en utformning som inte var helt ändamålsenlig, säger Andreas Norlén (M), ordförande Konstitutionsutskottet, till Altinget.

Login