Fler sjukdagar under andra kvartalet

STATISTIK. Antalet sjukdagar per anställd ökade under andra kvartalet 2016 jämfört med samma kvartal 2015. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,32 dagar per anställd.

Det är en ökning med 0,05 sjukdagar jämfört med motsvarande kvartal 2015, enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.                    

För kvinnor ökade antalet sjukdagar med 0,05 dagar medan det för män var en ökning med 0,03 dagar.

I den privata sektorn ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,06 dagar och var under kvartalet 1,17 dagar. Inom Offentlig förvaltning i kommunal sektor var antalet sjukdagar 1,82 dagar, vilket är oförändrat jämförts med samma kvartal 2015.

Login