Fler får prata pensionärsvillkor med regeringen

ÄLDRE. Regeringen har beslutat att slopa taket för hur många som kan vara ledamöter i Pensionärskommittén. I stället ska företrädare för alla pensionärsorganisationer som har statsbidrag få vara med.

I dag ingår ledamöter från sju pensionärsorganisationer i kommittén. Alla sju har statsbidrag. Utöver de sju får Sveriges Dövas Pensionärsförbund statsbidrag, men är inte med i kommittén.

Pensionärskommittén inrättades 1991 och är ett forum för överläggningar mellan regeringen och pensionärernas organisationer om frågor som berör pensionärer. Kommittén träffas fyra gånger per år.

Login