Fler barn ska få tillgång till glasögon

SYNSTÖD. För att fler barn och unga ska få tillgång till glasögon föreslår regeringen en lagändring och en satsning på 120 miljoner kronor årligen.

– Alla barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden, oavsett funktionsförmåga, bostadsort eller i vilken ekonomisk situation familjen befinner sig i. Därför är denna satsning på glasögon en viktig markering för barns rättigheter, kommenterar barnminister Åsa Regnér (S), i ett pressmeddelande när regeringens glasögonssatsning presenterades.

Landstingen ger sedan tidigare bidrag till standardglasögon för barn under åtta år. Nu vill regeringen att bidraget ska utökas till barn upp till nitton år. Förhoppningen är att det ska leda till en jämnare fördelning av de äldre barnens tillgång till glasögon. Enligt socialdepartementet är det drygt 150 000 barn och unga som kommer att beröras.

Regeringen föreslår därför en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen om att landstingen ska lämna bidrag för kostnader till barn och unga mellan åtta till nitton år. Regeringen ska dock kunna bestämma bidragets storlek.

Login