Finansministern: Blockpolitik hinder för skattereform

EKONOMI. Finansminister Magdalena Andersson (S) anser att det finns ett stort behov av en genomgripande skattereform. Men blockpolitiken gör det politiskt omöjligt.

– Problemet är blockpolitiken. Det tvingar oss att samarbete med Vänsterpartiet, sade Magdalena Andersson på en träff med riksdagsjournalister.

Finansministern tror inte att det är möjligt att enas om en stor skattereform tillsammans med en eller flera borgerliga partier och Vänsterpartiet.

Hon berättade att redan när hon var statssekreterare på finansdepartementet under Göran Persson tid för över 10 år sedan diskuterade man möjligheterna att göra en stor reform eftersom skattesystemet har blivit mer komplext och tagit formen av ett lapptäcke. Skattesystemet har för länge sedan lämnat principerna från den stora skattereformen på 1990-talet då tanken var enkelhet och likformighet mellan olika skatter.

Login