Fem partier pekar ut vägen för framtidens försvar

FÖRSVAR. Den ryska upprustningen gör att mer kraft ska läggas på att försvara svenskt territorium, enligt den försvarsuppgörelse som riksdagen klubbat. Samtidigt ska Sveriges samarbete med EU och Nato fortsätta.

Inriktningen av försvaret under 2016-2020 bygger på fempartiuppgörelsen mellan S-MP-regeringen och Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna. Den innebär att anslagen höjs med 10,2 miljarder kronor över fem år.

Folkpartiet delar inte allianskollegernas bedömning och har ställt sig utanför. Tillskotten räcker knappt till att fylla de ekonomiska hål som försvaret dras med och det behövs en högre ambition, enligt FP som vill lägga åtminstone 17 miljarder kronor på försvaret. Det budet toppas dock av Sverigedemokraterna som vill budgetera 41 miljarder mer än i försvarsuppgörelsen.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) menar dock att påslaget räcker långt och att försvarsförmågan stärks i hela landet. Det sker bland annat genom en stridsgrupp på Gotland, ökad övningsverksamhet bättre kapacitet för u-båtsjakt samt bättre personlig utrustning för soldaterna.

Login