Färre får säga till tidigt om EU-politiken

FÖRANKRING. Många intressenter är frustrerade över att regeringen inte ger dem tillfälle att tidigt kommentera nya EU-förslag. Och det finns fog för frustrationen, visar ny svensk forskning.

När regeringen rapporterar till riksdagen om relevanta EU-frågor får allt färre intressenter tillfälle att presentera sina synpunkter.

Andelen EU-frågor där departementen redovisar ståndpunkter från intressenter i sina faktapromemorior till riksdagen har minskat från 20 till fyra procent sedan början av 2000-talet, visar en ny rapport. Arbetet har letts av Maria Strömvik vid Lunds universitet.

Konsekvenserna av denna utvecklingen är flera, enligt Maria Strömvik.

Login