Få med utländsk bakgrund i statliga ledningsgrupper

MÅNGFALD. Bara 16 av 329 personer i ledningsgrupperna för statens 30 största myndigheter har utländsk bakgrund, visar en granskning av tidningen Publikt.

– Ett underbetyg, helt klart, säger Siv Norlin, ST:s avdelningsordförande inom Försäkringskassan.

Tidningen Publikt har granskat mångfalden i ledningsgrupperna vid de 30 största statliga myndigheterna. Resultatet är att inte ens 5 procent av personerna i ledningsgrupperna har utländsk bakgrund.

Endast sex personer är födda utomlands och har utlandsfödda föräldrar. Ytterligare fyra är födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar och sex personer är födda utomlands av svenskfödda föräldrar. Dessa 16 med utländsk bakgrund har sällskap i ledningsgrupperna av 313 personer som är födda i Sverige med svenskfödda föräldrar.

– Ett underbetyg, helt klart. Främst är det ett problem för att det visar att personer med utländsk bakgrund inte ges samma förutsättningar att bli utvalda till den här typen av jobb, säger Siv Norlin, ST:s avdelningsordförande inom Försäkringskassan, till Publikt.

Login