Extra val kan ske i april

KORTNYTT. Valmyndigheten har lämnat in sin rapport till Andreas Norlén om förutsättningarna för ett eventuellt extra val och rekommenderar att valdagen blir söndagen den 7 april. 

Valmyndigheten har gjort bedömningen att förberedelserna för ett extra val kräver minst två och en halv månad mellan beslut om valdag och valdagen. Kostnaden för ett extra val tros bli 346 miljoner kronor.

Valmyndigheten menar i ett pressmeddelande att tidpunkten för ett nyval kompliceras av valet till EU-parlamentet i maj. 

"Skulle extra val genomföras senare i april innebär det problem och risker för sammanblandning med Europaparlamentsvalet som äger rum den 26 maj 2019", skriver Valmyndigheten.

Login