EU-råd politiskt hopplösa

BOSTAD. Begränsade ränteavdrag. Höjd fastighetsskatt. Snabbare amortering av bostadslån. Marknadshyror. Det är EU-kommissionens recept för att Sverige ska få hejd på hushållens skuldsättning. För politikerna är det mesta besk medicin.

Sverige utmärker sig i EU-kommissionens granskning av medlemsländernas ekonomier genom att få bara ett påpekande. För flertalet andra länder hittar kommissionen 7–8 punkter som måste åtgärdas.

Även om hushållens skuldsättning är den enda anmärkningen är den politiskt närmast omöjlig att göra något åt.

Visserligen lär det komma ett nytt förslag om amorteringskrav för nya bolån, efter att det förslag som Finansinspektionen lade fram i mars dömdes ut och drogs tillbaka i slutet av april. Men det ensamt kan knappast få hejd på ständigt stigande bostadspriser och en skuldsättning för hushållen som ökar snabbare än i något annat EU-land.

Login