Ny myndighet till Uppsala

KORTNYTT. Uppsala får den nya Etikprövningsmyndigheten, har regeringen beslutat.

Den nya Etikprövningsmyndigheten ska lokaliseras till Uppsala. Det framgår av ett kommittédirektiv från regeringen.

– Människor som ställer upp för forskningen måste känna sig trygga – därför är det viktigt med en enhetlig etikprövning. Genom att placera den nya myndigheten i Uppsala vill vi underlätta samverkan både inom myndigheten och med andra myndigheter, inte minst Läkemedelsverket, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande. 

Myndigheten ska ha verksamhet på totalt sex orter, enligt regeringens direktiv: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå. En utredare får i uppdrag att bemanna myndigheten, lämna förslag till instruktion och regleringsbrev. Myndigheten ska inleda verksamheten den 1 januari 2019.

I dag är verksamheten uppbyggd vid regionala etikprövningnämnder på samma orter.

 

 

Forrige artikel Fortsatt tufft för L i opinionen Næste artikel Moderaterna mest omnämnda partiet 2017